Informacje dla lekarzy

Serdecznie zapraszamy do współpracy gabinety stomatologiczne i laryngologiczne chcące dokonywać diagnozy z uwzględnieniem diagostyki radiologicznej najwyższej jakości. Generowane przez nas RTG nagrane na płytę CD dają możliwość otworzenia badania na każdym komputerze. Proste i niezwykle funkcjonalne oprogramowanie do przeglądania zdjęć występuje w polskiej wersji językowej. Oferujemy pomoc w pełnym wykorzystaniu oprogramowania naszego aparatu zgodnie z zapotrzebowaniem lekarza.
Wzór skierowania w formacie PDF dostępny jest do pobrania tutaj.


Informacje dla pacjentów

W związku z ochroną radiologiczną warunkiem wykonania zdjęć pantomograficznych i telerentgenowskich oraz badań tomograficznych jest pisemne skierowanie od lekarza. Dzięki możliwości dopasowania i ruchomego pola obrazowania mamy możliwość wykonywania zdjęć bez naświetlania oczu. Osobom poniżej 16 roku życia obowiązkowo wpisujemy wykonanie badania do książeczki zdrowia dziecka.


Odcinkowe


Obejmuje ono swoim zasięgiem maksymalnie 4 zęby i charakteryzuje się dużą dokładnością, jest stosowane w leczeniu kanałowym, diagnozowaniu próchnicy i stanów zapalnych, ocenie wypełnień oraz implantów.

Pantomograficzne


Zdjęcie panoramiczne, na którym są widoczne wszystkie zęby, pozwala m. in. na przeglądową ocenę zębów, położenia zębów zatrzymanych, oceny budowy i ustawienia korzeni.

Cefalometryczne


Wykonywane przede wszystkim przed planowaną terapią ortodontyczną, daje możliwość oceny tkanek kostnych i zębów w wymiarze przednio - tylnym i pionowym.


Pantomogram

Często zamiennie zwany przez pacjentów zdjęciem RTG panoramicznym (panorama). Jest to zdjęcie rentgenowskie dwuwymiarowe 2D, pozwalające na ocenę zębów, kości wyrostka zębodołowego szczęki i żuchwy w wymiarze pionowym i przednio tylnym. Uzupełnienie o trzeci wymiar (głębokość) daje nam tomografia komputerowa 3D.

Podstawowe zdjęcie wykonywane w diagnostyce stomatologicznej. Największą zaletą zdjęcia RTG pantomograficznego jest to, iż na jednym zdjęciu otrzymujemy obraz wszystkich zębów. Zdjęcie pantomograficzne pozwala ocenić struktury niedostępne w badaniu klinicznym: budowę korzeni zębów, ich osiowe ustawienie, ewentualne procesy patologiczne przy wierzchołkach korzeni zębów, obecność lub brak zawiązków trzecich zębów trzonowych (tzw. ósemek, potocznie zwanych zębami mądrości) lub innych zębów dodatkowych lub nadliczbowych. RTG pantomograficzne pozwala także na wstępną ocenę anatomii części kostnych tworzących staw skroniowo-żuchwowy (szczegółowa ocena możliwa po uzyskaniu badania 3D w obrazie tomografii komputerowej stawów skroniowo-żuchwowych).

W kompleksowej diagnostyce zarówno stomatologicznej jak i ortodontycznej RTG pantomograficzne u dzieci jest wykonywane jako podstawowe zdjęcie do oceny obecności wszystkich zawiązków zębów stałych, ich pozycji, stwierdzenia ewentualnych nieprawidłowości co do liczby lub pozycji zębów stałych poniżej mlecznych odpowiedników.

Każda dziedzina stomatologii wykorzystuje zdjęcie pantomograficzne jako podstawowe narzędzie diagnostyczne:

 • W stomatologii zachowawczej do wykrycia ubytków próchnicowych, uszkodzenia wypełnień lub stanu wypełnienia kanałów korzeniowych.
 • W implantologii - wstępna ocena ilości kości w planowanym miejscu wszczepienia implantu (patrz więcej CBCT).
 • W chirurgii stomatologicznej - przed usunięciem zębów będących w jamie ustnej lub zatrzymanych.
 • W stomatologii dziecięcej do potwierdzenia obecności i oceny pozycji wszystkich zębów stałych u dzieci.
 • W ortodoncji do oceny grupy zębów przeglądowo.
 • W periodontologii do wstępnej oceny tkanek przyzębia, poziomu kości wyrostka zębodołowego i zlokalizowania ewentualnych procesów patologicznych.
Do wykonania RTG pantomograficznego niezbędne jest pisemne skierowanie od lekarza prowadzącego.

Teleradiogram

Inna nazwa Cefalogram (zdjęcie RTG cefalometryczne lub zdjęcie boczne głowy w zwarciu).

Podstawowe zdjęcie rentgenowskie do diagnostyki ortodontycznej, dające możliwość oceny zębów, kości wyrostka zębodołowego szczęki i żuchwy i podstaw kości szczęk w wymiarze przednio-tylnym i pionowym. Niezbędne do określenia rodzaju wady zgryzu (o podłożu szkieletowym tj. w budowie lub o podłożu zębowym). Wyznaczane na zdjęciu określone punkty anatomiczne dają możliwość lekarzowi prowadzącemu wykreślenie linii i dokonanie pomiarów liniowych i kątowych, niezbędnych do postawienia rozpoznania ortodontycznego.

Do wykonania RTG cefalometrycznego (teleradiogramu) niezbędne jest pisemne skierowanie od lekarza prowadzącego.

Stomatologiczna tomografia komputerowa

Stomatologiczna tomografia komputerowa czyli badanie CBCT, często nazywane badaniem 3D zębów, umożliwia trójwymiarową analizę uzębienia i kości wyrostka zębodołowego już po kilku sekundach od wykonania zdjęcia rentgenowskiego. Szczególne zastosowanie badań CBCT to precyzyjna diagnostyka przed zabiegami implantologicznymi (analiza długości, wysokości i szerokości wyrostka zębodołowego) oraz w trakcie leczenia kanałowego zębów (analiza ilości i anatomii kanałów korzeniowych).

Posiadamy opcję ograniczenia obszaru obrazowania i wybrania danego obszaru do prześwietlenia (szczęka lub żuchwa, badania sektorowe strona prawa lub lewa).

Największą zaletą badania CBCT jest niska dawka promieniowania przy uzyskaniu precyzyjnego trójwymiarowego obrazu całego uzębienia w jedynie kilka sekund.

Tomografia zatok przynosowych

Jest jednym z najdokładniejszych i najczęściej wykorzystywanych badań we współczesnej diagnostyce stanów chorobowych zatok przynosowych. Badanie to cechuje bardzo wysoka rozdzielczość zapewniająca możliwość precyzyjnej oceny ewentualnych stanów patologicznych w obrębie zatok. Dzięki szerokiemu polu obrazowania w jednej projekcji otrzymujemy obraz zatok szczękowych, czołowej, klinowych i sitowych. Trójwymiarowość obrazu pozwala na precyzyjną ocenę i weryfikację innych badań (np. klasycznego zdjęcia RTG zatok przynosowych).

Najczęstszymi wskazaniami do wykonania tomografii zatok przynosowych są ostre i przewlekłe zapalenia zatok, skrzywienie przegrody nosa przed planowanym zabiegiem operacyjnym, guzy łagodne i złośliwe zatok i jamy nosowej, ocena drożności jam nosowych, urazy.

Tomografia komputerowa ucha wewnętrznego i środkowego

Badanie to pozwala na ocenę anatomii struktur ucha wewnętrznego i środkowego, kosteczek słuchowych, kanałów półkolistych i struktur ślimaka. Najczęstszymi wskazaniami do wykonania badania są stany patologiczne w obrębie struktur kostnych ucha.

Bezpieczeństwo badania RTG


Niektórzy pacjenci obawiają się badania RTG zębów z powodu szkodliwości promieniowania X. Owszem, nie pozostaje ono bez wpływu na ludzki organizm, ale dawki promieniowania wykorzystywane podczas RTG zębów są na tyle niewielkie, że nie wyrządzają szkód u człowieka.

Badanie można wykonywać nawet u dzieci, choć oczywiście częstotliwość RTG u młodych pacjentów należy ograniczyć do minimum. O wiele poważniejszym przeciwwskazaniem jest natomiast ciąża. Badania RTG zębów u kobiet ciężarnych wykonuje się jedynie w ekstremalnych sytuacjach, w których korzyść z ich przeprowadzenia jest większa niż ryzyko uszkodzenia płodu.

Co pacjent powinien wiedzieć przed zdjęciem rentgen zęba?


Jest to badanie całkowicie bezinwazyjne, bezbolesne i bezpieczne.

Nie potrzeba szczególnego przygotowania aby wykonać wewnątrzustne zdjęcie RTG zęba. W naszej pracowni wykorzystujemy skaner Gendex GXPS-500 w połączeniu z aparatem Belmont Photo X II. Dzięki temu pacjent wystawiony jest na możliwie najkrótszą ekspozycję promieniowania. Dla porównania - przelot samolotem do Stanów Zjednoczonych to dawka promieniowania 150 razy większa niż jednorazowe wykonanie zdjęcia w tej technologii. Jest to gwarancja wysokiej jakości obrazu, lepszej niż przy metodzie kliszowej, do tego wolnej od błędów powstających przy obróbce chemicznej. Odczyt obrazu następuje w ciągu zaledwie kilku sekund. Wyniki wykonanych zdjęć rentgen zębów dostępne są w formie elektronicznej np. w chmurze RTG. Możemy również przekazać je Państwu na płycie CD/DVD.

Na to badanie nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Kobiety w ciąży, powinny o swoim stanie poinformować technika oraz potrzebują zgody lekarza prowadzącego na wykonanie zdjęcia rentgen - nawet pojedynczego zdjęcia zęba.

Cennik - zdjęcia 2D


  • Rodzaj zdjęcia
  • Cena
 • Rodzaj zdjęcia
  Pantomograficzne
  Cena
  80 PLN
 • Rodzaj zdjęcia
  Cefalometryczne
  Cena
  80 PLN
 • Rodzaj zdjęcia
  Czaszka PA , AP
  Cena
  80 PLN
 • Rodzaj zdjęcia
  Stawów skroniowo - żuchwowych
  Cena
  130 PLN
 • Rodzaj zdjęcia
  Odcinkowe boczne L / P
  Cena
  50 PLN
 • Rodzaj zdjęcia
  Zatoki
  Cena
  80 PLN
 • Rodzaj zdjęcia
  Odcinkowe przednie
  Cena
  50 PLN
 • Rodzaj zdjęcia
  Skrzydłowo-zgryzowe
  Cena
  80 PLN
 • Rodzaj zdjęcia
  Ręka / nadgarstek
  Cena
  50 PLN

Cennik - zdjęcia 3D


  • Rodzaj zdjęcia
  • Cena
 • Rodzaj zdjęcia
  Szczęka, żuchwa i zatoki
  Cena
  300 PLN
 • Rodzaj zdjęcia
  Szczęka
  Cena
  250 PLN
 • Rodzaj zdjęcia
  Żuchwa
  Cena
  250 PLN
 • Rodzaj zdjęcia
  Zatoki przynosowe
  Cena
  300 - 400 PLN
 • Rodzaj zdjęcia
  Staw skroniowożuchwowy i ucho 16x10
  Cena
  350 PLN
 • Rodzaj zdjęcia
  Staw skroniowożuchwowy 16x10
  Cena
  350 PLN
 • Rodzaj zdjęcia
  Ucho
  Cena
  200 PLN
 • Rodzaj zdjęcia
  Laryngologiczne / gardło
  Cena
  200 PLN
 • Rodzaj zdjęcia
  ENDO odcinkowe
  Cena
  200 PLN

Godziny otwarcia: 9:00 - 19:00


Masz pytania? Zadzwoń: +48 536 40 20 44

Kontakt


Dane kontaktowe


www.2d3dray.pl
Słowiańska 32/4, 61-664 Poznań

Formularz kontaktowy* pola wymagane

Przetwarzanie danych osobowych w pracowni RTG

Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym, poniżej zamieszczamy niezbędne informacje, z których dowiedzą się Państwo w jaki sposób przetwarzamy Pastwa dane osobowe oraz jakie mają związane Państwo z tym prawa.

Administrator danych i inspektor danych osobowych

Administratorem danych osobowych w PRACOWNI RTG jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Dentystyczna Joanna Jaskuła-Przybylska, NIP 9721036151, REGON 300768341 z siedzibą przy ul. Słowiańskiej 32/8, 61-644 Poznań.

Dane osobowe

 • Do wykonania zdjęcia RTG Pacjent zobowiązany jest podać dane pozwalające ustalić jego tożsamość:
  • Imię i nazwisko
  • Data urodzenia
  • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w naszym gabinecie, mają Państwo prawo do:
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
   • prawo wycofania zgody,
   • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
   • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
   • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
   • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
   • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali je do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Jednocześnie pragniemy poinformować, że w PRACOWNI RTG nie mamy możliwości przesyłania danych drogą mailową, gdyż nie posiadamy odpowiedniego zabezpieczenia technicznego do szyfrowania danych.
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnianie podmiotom trzecim

Pracownia RTG zębów będzie przekazywać Państwa dane osobowe wyłącznie:

 • Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Państwa.

Przechowywanie danych osobowych

Na mocy przepisów prawa o Przechowywaniu dokumentacji medycznej Państwa Dane Osobowe będą przechowywane okres 5 lat w przypadku skierowań na badania lub zleceń lekarza, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza.

Zachęcamy do telefonicznego umówienia terminu badania aby skrócić czas oczekiwania na jego wykonanie.

+48 536 40 20 44